NASZE USŁUGI DLA BIZNESU

Wskażemy Ci jak przejść przez proces uruchamiania działalności, wypełnimy wszystkie stosowne dokumenty i pomożemy wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania.

Pomożemy Ci rozliczyć się z dotacji unijnych przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Sporządzamy Biznes Plany na potrzeby tychże dotacji unijnych jak również kredytów.

Zaproponujemy Ci jedną z wielu form prawnych twojej działalności.
Czy właściwa jest:
– działalność gospodarcza osoby fizycznej?
– spółka cywilna
– spółka jawna?
– spółka partnerska?
– spółka komandytowa?
– spółka z o.o?
czy też spółka akcyjna?

Dlaczego 80% firm upada w pierwszych dwóch latach działalności?

Firmy zakładają najczęściej osoby-specjaliści danej dziedziny. Wydaje im się, że jeśli są dobrymi np. hydraulikami, to równie dobrze poradzą sobie ze wszystkimi aspektami działania firmy. Ignorują np. proste reguły księgowe i ekonomiczne.

Pomożemy Ci wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania.
Czy ma to być:
– karta podatkowa?
– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?
– książka przychodów i rozchodów? czy też pełna księgowość?

Powiemy Ci gdzie należy się zarejestrować.
Czy wystarczy w urzędzie miasta czy też konieczny będzie Krajowy Rejestr Sądowy?
Odpowiemy na inne ważne pytania:
Czy Twoja firma musi mieć zezwolenie, koncesje a może licencje?
Gdzie wystąpić o nadanie Regonu?
Jaką składkę ZUS płacić?
Czy warto być podatnikiem VAT?
Jak zatrudnić pracownika?
Czy trzeba mieć konto na działalność gospodarczą?
Jakie urzędy należy zawiadomić?
Dla już działających firm opracowujemy inne ważne dokumenty
Są to regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń. By sprostać wymaganiom ustawy o rachunkowości sporządzamy Politykę Rachunkowości, Plan kont Waszych jednostek. W celu uporządkowania przepływu informacji i dokumentów wewnątrz firmy opracujemy obieg dokumentów, który w łatwy  sposób  usprawni działania poszczególnych działów.

Ponadto:

Sporządzamy wnioski o przyznanie dotacji oraz wnioski kredytowe

Sporządzamy wnioski o zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym VZM.

Rozliczamy przychody z tytułu prywatnego najmu nieruchomości.

Składamy wnioski o wydanie opinii do różnych instytucji.